King of Duck Shit

יש לי חיבה לאוכל שאחרים יכולים לתפוס אותו כמוזר. אני לא מדברת על שילובי מלפפון חמוץ עם שוקולד, אלא יותר בכיוון של זלילת הבצל הכבוש מצנצנת הגפילטע פיש שסבתא הכינה במיוחד לחג, אבל לסלוד לחלוטין מקציצת הדג הרוטטת. החיבה לאוכל מוזר התפתח במהלך השנים, ועד היום אם אני רואה שילובים מעניינים ולא שגרתיים, אני חייבת …

King of Duck Shit Read More »